SÄKERHET & COOKIES

SMÅKAKOR
Vi använder ett unikt sessions-id i en cookiefil som lagras på din dator medan du är inloggad. Denna cookie upphör att gälla efter cirka 30 minuters inaktivitet eller när du loggar ut.
Enligt lagen om elektronisk kommunikation inom EU måste vi informera dig om att vi använder cookies. En cookiefil är en liten textfil med information lagrad på din dator. Vi använder cookies av rent tekniska skäl för att förbättra funktionaliteten.
Vi använder mestadels temporära cookiefiler som förfaller automatiskt efter varje session, förutom när du använder den automatiska inloggningsfunktionen som lagrar en liten fil på din dator.

POPUP-FÖNSTER
I vissa fall använder vi popup-fönster. Om din webbläsare använder en popup-blockerare, se den specifika webbläsarens referensmanual om hur du tillfälligt tillåter popup-fönster.